حمله  خود ساخته ترو ریستی رجوی برای لانسه کردن فرقه  در مجامع  تبلیغاتی

36605071_1997757060275929_8879205625842630656_n

همزمان با برپایی اکسیون جمع چشمگیری از جدا شدگان از فرقه ترو ریستی رجوی در شهر پاریس در روز سی ژوئن  و افشا گری های بی وقفه جدا شدگان و اعضای سابق این فرقه در سراسر ارو پا وامریکا و آلبانی بطور خاص و بر ملا کردن داستان قتل یکی از جدا شدگان در آلبانی با صحنه سازی های نجات غریق شدن مالک و نهایتا خودش غرق شده و رو سیاهی بزرگ در شهر پاریس به دلیل  بالا بودن افشا گری های جدا شدگان درشهر پاریس  به همین دلیل فرقه تروریستی رجوی با یک حرکت احمقانه خودش خودش را از صحنه حذف کرد 

فرقه رجوی به دلیل اینکه جولیانی مزدور و تعداد از نماینده های امریکا را که نوچه و غلام حلقه به گوش ترامپ هستئ را دعوت کردند برای اینکه جلو دولت ترامپ گاو چران  فیلی هوا کنند برای بر هم زدن صحنه در روز مراسم و حکومت ایران را محکوم به انجام عملیات تروریستی کنند دست از پا دراز تر به صحنه آمده و با یک خیمه شب بازی رذیلانه و احمقانه فرقه ای بوق و کر نا به راه انداختند که سفا رتخانه های رزیم ایران  با هماهنگی با چهار کشور اتریش و آلمان و بلژیک و فرانسه تدارک انجام یک عملیات ترو ریستی را ترتیب داده اند

در همین رابطه با هما هنگی با رسانه ها و خبر گزاریهای بی بی سی و امریکا و رادیو فردا شروع کردند به تبلیغات که آهای به داد مان برسید حکومت ایران تدارک یک عملیات ترو ریستی بزرگ را در فرانسه بر علیه نمایندگان و سیاستمداران گا وچران در محل بر گذاری خیمه شب بازی فرقه رجوی تدارک دیده است 

براستی چرا این عملیات ترو ریستی را به رزیم ایران و جدا شدگان که در پاریس گرد هم آمده بودنند ربط دادند و چرا از کشور های آلمان و بلژیک و اتریش و فرانسه اخراج مسئولین ایرانی و اعضای سابق از این فرقه را خواستار شدند؟ مگر جدا شدگان از این فرقه چه کارهایی بر علیه این فرقه ترو ریستی انجام داده اند که اینجور ترس و وحشت در درون این اراذل و اوباشان رجوی براه انداخته اندچرا فرقه رجوی از این تعداد جدا شده ترس و وحشت دارد و خواهان اخراج من و امثل من جدا شده از این فرقه  از کشور های اروپائی میباشد

همواره ما جدا شدگان گفته و باز هم خواهیم گفت فرقه ترو ریستی رجوی هیچ جایگاهی در میان ملت ایران نداشته و نخواهد داشت و رجوی و آل رجوی جزو نفرین شدگان ملت ایران هستند و خواهند بود و ما جدا شدگان تا جایی که در توان داریم این اجازه را نخواهیم داد که فرقه رجوی و مریم رجوی به خواسته های شوم خودشان  با حمایتهای مالی و استراتژیکی از طرف دولت امریکا و اسرائیل و سعودی برسند و تا جای ممکن رجوی و سیاستها و دستگاه دروغ و دغل ساز اورا افشاء و رسوا خواهیم کرد

زنده باد آزادی مرگ بر فرقه ترو ریستی رجوی

سید امیر موثقی

آلمان کلن  

Werbeanzeigen